Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Powrót Starego Aktora = Die Rückkehr des Alten Schauspielers

Powrót Starego Aktora = Die Rückkehr des Alten Schauspielers

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Jarząbek-Wasyl, Dorota [SAP11018850] pl
dc.contributor.editor Burzyńska, Anna Róża [SAP13000496] pl
dc.contributor.other Grendziak, Anna pl
dc.date.accessioned 2015-07-21T09:07:44Z
dc.date.available 2015-07-21T09:07:44Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-936746-1-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/13517
dc.language pol pl
dc.title Powrót Starego Aktora = Die Rückkehr des Alten Schauspielers pl
dc.title.alternative The return of the Old Actor pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Szczecin : Teatr Lalek "Pleciuga" pl
dc.description.physical 35-41 pl
dc.description.additional Artykuł w zbiorze materiałów z polsko-niemieckiego panelu dyskusyjnego "Portret aktora", 19-20 kwietnia 2013. Artykuł również w niem. wersji jęz. na s. 105-112. Anna Grendziak - tłumaczenie pl
dc.subject.pl topos Starego Aktora pl
dc.subject.pl polski teatr współczesny pl
dc.subject.pl aktorzy-weterani na scenie pl
dc.subject.en topos of the Old Actor pl
dc.subject.en Polish contemporary theatre pl
dc.subject.en senior actors on stage pl
dc.description.series Biblioteka Kontrapunktu pl
dc.description.publication 0,63 pl
dc.title.container Portret aktora = Ein Schauspielerporträt pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teatru i Dramatu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach