Jagiellonian University Repository

Całkowita odpowiedź molekularna na leczenie nilotynibem w leczeniu trzeciego rzutu u chorego na przewlekłą białaczkę szpikową w fazie przewlekłej nietolerującego imatynibu i dazatynibu

pcg.skipToMenu

Całkowita odpowiedź molekularna na leczenie nilotynibem w leczeniu trzeciego rzutu u chorego na przewlekłą białaczkę szpikową w fazie przewlekłej nietolerującego imatynibu i dazatynibu

Show full item record

dc.contributor.author Sacha, Tomasz [SAP20001218] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T08:48:12Z
dc.date.available 2020-01-17T08:48:12Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 2081-0768 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/135012
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Całkowita odpowiedź molekularna na leczenie nilotynibem w leczeniu trzeciego rzutu u chorego na przewlekłą białaczkę szpikową w fazie przewlekłej nietolerującego imatynibu i dazatynibu pl
dc.title.alternative Complete molecular response achieved on the third-line nilotinib therapy in a patient with chronic myelogenous leukemia in chronic phase intolerant to imatinib and dasatinib pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 4-6 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/hematologia/article/view/36058 pl
dc.description.volume 4 pl
dc.description.number supl. B pl
dc.description.points 3 pl
dc.identifier.eissn 2081-3287 pl
dc.title.journal Hematologia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-07-23 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Hematologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 70960
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2013 B]: 3


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa