Jagiellonian University Repository

Ebola Virus Disease : gorączka krwotoczna Ebola : etiologia, epidemiologia, objawy kliniczne, patogeneza, diagnostyka, profilaktyka i leczenie

pcg.skipToMenu

Ebola Virus Disease : gorączka krwotoczna Ebola : etiologia, epidemiologia, objawy kliniczne, patogeneza, diagnostyka, profilaktyka i leczenie

Show full item record

dc.contributor.author Nazimek, Katarzyna [SAP20013774] pl
dc.contributor.author Bociąga-Jasik, Monika [SAP20001314] pl
dc.contributor.author Bryniarski, Krzysztof [SAP20000613] pl
dc.contributor.author Gałaś, Aleksander [SAP20001935] pl
dc.contributor.author Garlicki, Aleksander [SAP20000213] pl
dc.contributor.author Skałkowska, Anna [SAP20014005] pl
dc.contributor.author Gawlik, Grzegorz pl
dc.contributor.author Gil, Krzysztof [SAP20001017] pl
dc.contributor.author Kosz-Vnenchak, Magdalena [SAP20001273] pl
dc.contributor.author Mrożek-Budzyn, Dorota [SAP20002287] pl
dc.contributor.author Olszanecki, Rafał [SAP20001500] pl
dc.contributor.author Piątek, Anna [USOS55169] pl
dc.contributor.author Zawilińska, Barbara [SAP20000616] pl
dc.contributor.author Marcinkiewicz, Janusz [SAP20000603] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T08:46:16Z
dc.date.available 2020-01-17T08:46:16Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0015-5616 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/134939
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Ebola Virus Disease : gorączka krwotoczna Ebola : etiologia, epidemiologia, objawy kliniczne, patogeneza, diagnostyka, profilaktyka i leczenie pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-16 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/Content/87696/mainfile.pdf pl
dc.subject.pl wirus Ebola pl
dc.subject.pl gorączka krwotoczna pl
dc.subject.pl epidemia gorączki krwotocznej Ebola pl
dc.subject.pl patomechanizm i profilaktyka zakażeń wirusem Ebola pl
dc.subject.pl objawy pl
dc.subject.pl diagnostyka i terapia gorączki krwotocznej Ebola pl
dc.subject.en Ebola virus pl
dc.subject.en haemorrhagic fever pl
dc.subject.en Ebola virus disease pl
dc.description.volume 54 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.points 3 pl
dc.title.journal Folia Medica Cracoviensia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-04-08 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Immunologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Katedra Immunologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Epidemiologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Wirusologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Patofizjologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Farmakologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 70759
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2014 B]: 3


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0