Jagiellonian University Repository

Typologia aktów prawnych dla miast w dobie jagiellońskiej : przydatność funkcjonalnego podziału aktów prawnych do badań nad kierunkami polityki królewskiej

pcg.skipToMenu

Typologia aktów prawnych dla miast w dobie jagiellońskiej : przydatność funkcjonalnego podziału aktów prawnych do badań nad kierunkami polityki królewskiej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska