Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Korporalna teoria narracji

Korporalna teoria narracji

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Łebkowska, Anna [SAP11010087] pl
dc.contributor.editor Bolecki, Włodzimierz pl
dc.date.accessioned 2015-07-20T15:18:31Z
dc.date.available 2015-07-20T15:18:31Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-61552-46-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/13471
dc.language pol pl
dc.title Korporalna teoria narracji pl
dc.title.alternative Corporeal theory of narrative pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN pl
dc.description.physical [1-4] pl
dc.identifier.weblink http://www.sensualnosc.ibl.waw.pl pl
dc.subject.pl soma pl
dc.subject.pl narracja pl
dc.subject.pl teoria narracji pl
dc.subject.en soma pl
dc.subject.en narrative pl
dc.subject.en theory of narrative pl
dc.description.publication 0,31 pl
dc.title.container Sensualność w kulturze polskiej : przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-07-20 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype EncyclopediaArticle pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach