Jagiellonian University Repository

Loksapina podawana drogą wziewną : nowa metoda leczenia pobudzenia w psychozach

pcg.skipToMenu

Loksapina podawana drogą wziewną : nowa metoda leczenia pobudzenia w psychozach

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa