Jagiellonian University Repository

Ethylene glycol ethers induce oxidative stress in the rat brain

pcg.skipToMenu

Ethylene glycol ethers induce oxidative stress in the rat brain

Show full item record

dc.contributor.author Pomierny, Bartosz [SAP20014235] pl
dc.contributor.author Krzyżanowska, Weronika [SAP20013027] pl
dc.contributor.author Smaga-Maślanka, Irena [SAP20014289] pl
dc.contributor.author Pomierny-Chamioło, Lucyna [SAP20012105] pl
dc.contributor.author Stankowicz, Piotr pl
dc.contributor.author Budziszewska, Bogusława [SAP20002591] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T08:44:46Z
dc.date.available 2020-01-17T08:44:46Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1029-8428 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/134103
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses *
dc.title Ethylene glycol ethers induce oxidative stress in the rat brain pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 422-429 pl
dc.description.volume 26 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 25 pl
dc.identifier.doi 10.1007/s12640-014-9486-8 pl
dc.identifier.eissn 1476-3524 pl
dc.title.journal Neurotoxicity Research pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Biochemii Toksykologicznej pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Toksykologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklika pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 68189
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2014 A]: 25


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa