Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sobory chrześcijańskie a "sobory" buddyjskie : kilka refleksji porównawczych

Sobory chrześcijańskie a "sobory" buddyjskie : kilka ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska