Jagiellonian University Repository

Powiązania pomiędzy spostrzeganiem funkcjonowania rodziny przez pacjentki z zaburzeniami odżywiania się i ich rodziców a percepcją relacji w rodzinach pochodzenia rodziców

pcg.skipToMenu

Powiązania pomiędzy spostrzeganiem funkcjonowania rodziny przez pacjentki z zaburzeniami odżywiania się i ich rodziców a percepcją relacji w rodzinach pochodzenia rodziców

Show full item record

dc.contributor.author Pilecki, Maciej [SAP20001406] pl
dc.contributor.author Józefik, Barbara [SAP20001126] pl
dc.contributor.author Sałapa, Kinga [SAP20002502] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T08:43:55Z
dc.date.available 2020-01-17T08:43:55Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0033-2674 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/133898
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses *
dc.title Powiązania pomiędzy spostrzeganiem funkcjonowania rodziny przez pacjentki z zaburzeniami odżywiania się i ich rodziców a percepcją relacji w rodzinach pochodzenia rodziców pl
dc.title.alternative Correlations between the perception of family functioning by patients with eating disorders and their parents and the perception of relations in the parents' families of origin pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 789-808 pl
dc.identifier.weblink http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_4_2014/789Pilecki_PsychiatrPol2014v48i4.pdf pl
dc.identifier.weblink http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_4_2014/Eng_ver_789Pilecki_PsychiatrPol2014v48i4.pdf pl
dc.abstract.en Aim of the study: To assess the correlations between the perception of relations in parents’ families of origin and the assessment of the current family by the parents and their daughters suffering from eating disorders. Studied group: Statistical analyses were applied to the results obtained from 54 patients diagnosed with restrictive anorexia nervosa, from 22 with binge-purge anorexia, from 36 with bulimia and from two control groups: 36 patients diagnosed with depressive disorders and 85 Krakow schoolgirls. The study also covered the parents of the investigated girls. Method: Family of Origin Scale and Family Assessment Questionnaire (FAM Polish version) were used in the study. Results: The procreative family assessment made by the mothers was correlated with the assessment of their own generational family and the assessment of own generational family made by their husbands. Procreative family assessment made by the fathers was correlated only with their assessment of their family of origin. Family of origin assessment made by patients with diagnosed eating disorders, particularly bulimia, was correlated only with the family of origin assessment made by their fathers. The last correlation did not occur in the control groups. Conclusions: The research shows a correlation between the experience of the families of origin and the current functioning of the family. They show the impact of the fathers’ trangenerational experience on the perception of family relations of daughters with diagnosed anorexia and bulimia nervosa. pl
dc.subject.pl jadłowstręt psychiczny pl
dc.subject.pl bulimia psychiczna pl
dc.subject.pl rodzina pl
dc.subject.pl przekaz międzypokoleniowy pl
dc.subject.en anorexia nervosa pl
dc.subject.en bulimia nervosa pl
dc.subject.en family pl
dc.subject.en transgenerational transmission pl
dc.description.volume 48 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.eissn 2391-5854 pl
dc.title.journal Psychiatria Polska pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-05-30 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 67677
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2014 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa