Jagiellonian University Repository

Innowacyjne metody badania reakcji psychofizjologicznych : zmierzch badań wariograficznych i psychologicznej oceny wiarygodności wypowiedzi?

pcg.skipToMenu

Innowacyjne metody badania reakcji psychofizjologicznych : zmierzch badań wariograficznych i psychologicznej oceny wiarygodności wypowiedzi?

Show full item record

dc.contributor.author Wilk, Dariusz [SAP14010380] pl
dc.contributor.editor Szpitalak, Malwina [SAP14000708] pl
dc.contributor.editor Kasparek, Krzysztof [SAP13037276] pl
dc.date.accessioned 2015-07-20T08:22:13Z
dc.date.available 2015-07-20T08:22:13Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3786-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/13375
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Innowacyjne metody badania reakcji psychofizjologicznych : zmierzch badań wariograficznych i psychologicznej oceny wiarygodności wypowiedzi? pl
dc.title.alternative Innovative methods of psychophysiological responses : is this twilight of polygraph and psychological tests to assessment of the reliability of speech? pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 266-280 pl
dc.description.additional Bibliogr. s.278-280 pl
dc.abstract.pl Ślady pamięciowe i emocjonalne są pozostałością uczestnictwa w zdarzeniu i mogą być podstawą do wykrycia sprawcy przestępstwa oraz do oceny wiarygodności wypowiedzi osób przesłuchiwanych. Obecnie wiodącą rolę w tym zakresie pełni wariografia (poligrafia) oraz ocena psychologiczna. Rozwój instrumentalnych metod rozszerzył możliwości wykrywcze i dowodowe na podstawie badań reakcji psychofizjologicznych. Zasady działania, podstawowe zalety oraz ograniczenia metod badania aktywności mózgu, tj. elektroencefalografii (EEG) i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) przedstawiono w świetle najnowszych wyników badań naukowych. Analizie poddano także termografię, tzw. analizatory głosu (VSA) oraz system kodowania ruchów twarzy (FACS). Skuteczność metod porównano na podstawie poziomu wskazań prawidłowych pozytywnych i negatywnych oraz poziomu błędów. pl
dc.subject.pl ślad emocjonalny pl
dc.subject.pl ślad pamięciowy pl
dc.subject.pl EEG pl
dc.subject.pl fMRI pl
dc.subject.pl termowizja pl
dc.subject.pl VSA pl
dc.subject.pl FACS pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.container Psychologia sądowa : wybrane zagadnienia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Kryminalistyki pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)