Jagiellonian University Repository

Short- and long-term outcomes of incarcerated inguinal hernias repaired by Lichtenstein technique

pcg.skipToMenu

Short- and long-term outcomes of incarcerated inguinal hernias repaired by Lichtenstein technique

Show full item record

dc.contributor.author Wysocki, Andrzej Maria pl
dc.contributor.author Strzałka, Marcin [SAP20002199] pl
dc.contributor.author Migaczewski, Marcin [SAP20002656] pl
dc.contributor.author Budzyński, Piotr [SAP20002151] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T08:43:47Z
dc.date.available 2020-01-17T08:43:47Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1895-4588 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/133683
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Short- and long-term outcomes of incarcerated inguinal hernias repaired by Lichtenstein technique pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 196-200 pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5114/wiitm.2014.41630 pl
dc.identifier.eissn 2299-0054 pl
dc.title.journal Wideochirurgia i Inne Techniki Mało Inwazyjne pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chirurgii Ogólnej, Obrażeń Wielonarządowych i Medycyny Ratunkowej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : II Katedra Chirurgii Ogólnej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.tmp.cm 66608
.pointsMNiSW [2014 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa