Jagiellonian University Repository

Potencjalnie możliwe schematy działania : elitystyczny i partycypacyjny model demokracji oraz ich konsekwencje dla interakcji publicznych

Potencjalnie możliwe schematy działania : elitystyczny ...

Show full item record

dc.contributor.author Mączyński, Marek [SAP11014842] pl
dc.contributor.editor Mączyński, Marek [SAP11014842] pl
dc.date.accessioned 2015-07-20T07:50:31Z
dc.date.available 2015-07-20T07:50:31Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7930-824-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/13363
dc.language pol pl
dc.title Potencjalnie możliwe schematy działania : elitystyczny i partycypacyjny model demokracji oraz ich konsekwencje dla interakcji publicznych pl
dc.title.alternative Potentially possible schemas of action : elitistical and participative models of democracy and its consequences for public inteactions pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Difin pl
dc.description.physical 25-41 pl
dc.subject.pl demokracja pl
dc.subject.pl partycypacja pl
dc.subject.pl prawo wyborcze pl
dc.subject.pl interakcje publiczne pl
dc.subject.en democracy pl
dc.subject.en participation pl
dc.subject.en electoral law pl
dc.subject.en public interaction pl
dc.description.publication 1,25 pl
dc.title.container Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego w Polsce : źródła regulacji, wykładnia przepisów prawa i efekty ich stosowania w świetle ustawy Kodeks wyborczy pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)