Jagiellonian University Repository

HGF, sIL-6R and TGF-\beta_1 play a significant role in the progression of multiple myeloma

pcg.skipToMenu

HGF, sIL-6R and TGF-\beta_1 play a significant role in the progression of multiple myeloma

Show full item record

dc.contributor.author Jurczyszyn, Artur [SAP20010284] pl
dc.contributor.author Czepiel, Jacek [SAP20002166] pl
dc.contributor.author Biesiada, Grażyna [SAP20000212] pl
dc.contributor.author Gdula-Argasińska, Joanna [SAP20002399] pl
dc.contributor.author Cibor, Dorota [SAP20001603] pl
dc.contributor.author Owczarek, Danuta [SAP20000539] pl
dc.contributor.author Perucki, William pl
dc.contributor.author Skotnicki, Aleksander [SAP20000140] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T08:43:45Z
dc.date.available 2020-01-17T08:43:45Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/133624
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title HGF, sIL-6R and TGF-\beta_1 play a significant role in the progression of multiple myeloma pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 518-524 pl
dc.description.volume 5 pl
dc.description.number 7 pl
dc.description.points 25 pl
dc.identifier.doi 10.7150/jca.9266 pl
dc.identifier.eissn 1837-9664
dc.title.journal Journal of Cancer pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Radioligandów pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Gastroenterologii i Hepatologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 66469
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2014 A]: 25


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0