Jagiellonian University Repository

The influence of sense of coherence on emotional response in heart transplant recipients : a preliminary report

pcg.skipToMenu

The influence of sense of coherence on emotional response in heart transplant recipients : a preliminary report

Show full item record

dc.contributor.author Milaniak, Irena pl
dc.contributor.author Wilczek-Rużyczka, Ewa pl
dc.contributor.author Wierzbicki, Karol [SAP20002161] pl
dc.contributor.author Sadowski, Jerzy [SAP20000864] pl
dc.contributor.author Przybyłowski, Piotr [SAP20001438] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T08:43:44Z
dc.date.available 2020-01-17T08:43:44Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1731-5530 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/133589
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title The influence of sense of coherence on emotional response in heart transplant recipients : a preliminary report pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 220-224 pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 10 pl
dc.identifier.doi 10.5114/kitp.2014.43856 pl
dc.identifier.eissn 1897-4252 pl
dc.title.journal Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 66075
dc.cm.date 2020-01-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa