Jagiellonian University Repository

Przestrzenne zróżnicowanie pozyskiwania płatności bezpośrednich w rolnictwie Polski w latach 2005-2011

Przestrzenne zróżnicowanie pozyskiwania płatności ...

Show full item record

dc.contributor.author Pawlak, Halina [USOS110448] pl
dc.contributor.author Łyszczarz, Agata [USOS45702] pl
dc.contributor.editor Krąż, Paweł [SAP14015232] pl
dc.contributor.editor Hibner, Joanna [USOS43074] pl
dc.contributor.editor Koj, Jacek [USOS148734] pl
dc.contributor.editor Balon, Jarosław [SAP11011602] pl
dc.date.accessioned 2015-07-20T06:56:04Z
dc.date.available 2015-07-20T06:56:04Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-88424-93-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/13353
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Przestrzenne zróżnicowanie pozyskiwania płatności bezpośrednich w rolnictwie Polski w latach 2005-2011 pl
dc.title.alternative Spatial distribution of direct subsidies in Polish agriculture in the years 2005-2011 pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 185-194 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 194. Recenzowane materiały z "Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy" (19-20.10.2012 r., Kraków). Na publ. Agata Łyszczarz podpisana nazwiskiem Pisarek pl
dc.subject.pl rolnictwo pl
dc.subject.pl dopłaty bezpośrednie pl
dc.subject.pl wsparcie finansowe pl
dc.subject.en agriculture pl
dc.subject.en direct subsidies pl
dc.subject.en financial support pl
dc.description.volume [1] pl
dc.description.publication 0,62 pl
dc.title.container Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii = Contemporary problems and research directions in geography pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.pbn.affiliation USOS110448:UJ.WBl; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)