Jagiellonian University Repository

Porównanie skuteczności nilotynibu i imatynibu w leczeniu pierwszego rzutu przewlekłej białaczki szpikowej w fazie przewlekłej oraz wpływ na długotrwałe wyniki leczenia wczesnej odpowiedzi molekularnej i wskaźnika rokowniczego Sokala na podstawie aktualnych wyników badań ENESTnd i ENESTcmr

pcg.skipToMenu

Porównanie skuteczności nilotynibu i imatynibu w leczeniu pierwszego rzutu przewlekłej białaczki szpikowej w fazie przewlekłej oraz wpływ na długotrwałe wyniki leczenia wczesnej odpowiedzi molekularnej i wskaźnika rokowniczego Sokala na podstawie aktualnych wyników badań ENESTnd i ENESTcmr

Show full item record

dc.contributor.author Sacha, Tomasz [SAP20001218] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T08:42:44Z
dc.date.available 2020-01-17T08:42:44Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2081-0768 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/133427
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Porównanie skuteczności nilotynibu i imatynibu w leczeniu pierwszego rzutu przewlekłej białaczki szpikowej w fazie przewlekłej oraz wpływ na długotrwałe wyniki leczenia wczesnej odpowiedzi molekularnej i wskaźnika rokowniczego Sokala na podstawie aktualnych wyników badań ENESTnd i ENESTcmr pl
dc.title.alternative Comparing the efficacy of nilotinib and imatinib in the first line treatment of chronic myelogenous leukaemia during its chronic phase and their effects on long term outcomes following early molecular response treatment and Sokal score at diagnosis; based on current ENESTnd and ENESTcmr studies results pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 22-29 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/hematologia/article/view/38365 pl
dc.description.volume 5 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 3 pl
dc.identifier.eissn 2081-3287 pl
dc.title.journal Hematologia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-07-19 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Hematologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 65465
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2014 B]: 3


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa