Jagiellonian University Repository

Inhibitor kinazy Brutona u chorych z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem z komórek płaszcza : wyniki międzynarodowego, wieloośrodkowego, badania II fazy z ibrutynibem (PCI-32765) : EHA Encore

pcg.skipToMenu

Inhibitor kinazy Brutona u chorych z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem z komórek płaszcza : wyniki międzynarodowego, wieloośrodkowego, badania II fazy z ibrutynibem (PCI-32765) : EHA Encore

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa