Jagiellonian University Repository

Polskie Rekomendacje Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego w Onkologii : część II : żywienie drogą przewodu pokarmowego (żywienie dojelitowe)

pcg.skipToMenu

Polskie Rekomendacje Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego w Onkologii : część II : żywienie drogą przewodu pokarmowego (żywienie dojelitowe)

Show full item record

dc.contributor.author Kłęk, Stanisław [SAP20002314] pl
dc.contributor.author Jarosz, Jerzy pl
dc.contributor.author Jassem, Jacek pl
dc.contributor.author Kapała, Aleksandra pl
dc.contributor.author Krawczyk, Joanna pl
dc.contributor.author Krzakowski, Maciej pl
dc.contributor.author Misiak, Małgorzata pl
dc.contributor.author Szczepanek-Milanowska, Kinga pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T08:03:29Z
dc.date.available 2020-01-17T08:03:29Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1734-3542 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/132924
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Polskie Rekomendacje Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego w Onkologii : część II : żywienie drogą przewodu pokarmowego (żywienie dojelitowe) pl
dc.title.alternative Polish Recommendations on Enteral and Parenteral Nutrition in Oncology : part two : enteral nutrition pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 209-215 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/oncology_in_clinical_practice/article/view/36428 pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 6 pl
dc.description.points 6 pl
dc.identifier.eissn 1734-6460
dc.title.journal Onkologia w Praktyce Klinicznej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-07-07 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 62908
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2013 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa