Jagiellonian University Repository

Depression and anxiety in the practice of cardiology

pcg.skipToMenu

Depression and anxiety in the practice of cardiology

Show full item record

dc.contributor.author Dudek, Dominika [SAP20001542] pl
dc.contributor.author Jaeschke, Rafał [SAP20013121] pl
dc.contributor.author Styczeń, Krzysztof [SAP20014136] pl
dc.contributor.author Pilecki, Maciej [SAP20001406] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T08:03:18Z
dc.date.available 2020-01-17T08:03:18Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/132700
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Depression and anxiety in the practice of cardiology pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 781-786 pl
dc.description.volume 71 pl
dc.description.number 8 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5603/KP.2013.0188 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Psychiatrii Dorosłych pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Zaburzeń Afektywnych pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 62297
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2013 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa