Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Przybyszewski : "wszechzmysł" (fizjologia i estetyka)Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Polonistyki Not affiliated
Bolecki, Włodzimierz
Matuszek-Stec Gabriela

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Polonistyki
Bolecki, Włodzimierz
Matuszek-Stec Gabriela

Author's area of expertise

author/editor Wydział Polonistyki
Bolecki, Włodzimierz
Matuszek-Stec Gabriela