Jagiellonian University Repository

Detection of a planet in the sdB + M dwarf binary system 2M 1938+4603

pcg.skipToMenu

Detection of a planet in the sdB + M dwarf binary system 2M 1938+4603

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa