Jagiellonian University Repository

Od kontemplacyjnego do partycypacyjnego modelu kultury artystycznej

pcg.skipToMenu

Od kontemplacyjnego do partycypacyjnego modelu kultury artystycznej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa