Jagiellonian University Repository

Generalized seizures as the first manifestation of multihormonal pituitary hormone deficiency causing normovolemic hyponatremia

pcg.skipToMenu

Generalized seizures as the first manifestation of multihormonal pituitary hormone deficiency causing normovolemic hyponatremia

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa