Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Wspomnienie o profesorze Józefie Skąpskim JuniorzeAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Zawada Kazimierz
Majkowska, Rita
Nowak, Lucyna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Zawada Kazimierz
Majkowska, Rita
Nowak, Lucyna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Zawada Kazimierz
Majkowska, Rita
Nowak, Lucyna