Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Wspomnienie o profesorze Józefie Skąpskim JuniorzePublication affiliation to faculty

author/editor Wydział Prawa i Administracji Not affiliated
Zawada Kazimierz
Majkowska, Rita
Nowak, Lucyna

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Prawa i Administracji
Zawada Kazimierz
Majkowska, Rita
Nowak, Lucyna

Author's area of expertise

author/editor Wydział Prawa i Administracji
Zawada Kazimierz
Majkowska, Rita
Nowak, Lucyna