Jagiellonian University Repository

Wpływ kontradyktoryjnego modelu rozprawy głównej na przebieg postępowania przygotowawczego

pcg.skipToMenu

Wpływ kontradyktoryjnego modelu rozprawy głównej na przebieg postępowania przygotowawczego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa