Jagiellonian University Repository

Giant aneurysms of coronary arteries accidentally discovered following out of hospital cardiac arrest

pcg.skipToMenu

Giant aneurysms of coronary arteries accidentally discovered following out of hospital cardiac arrest

Show full item record

dc.contributor.author Trąbka-Zawicki, Aleksander pl
dc.contributor.author Żmudka, Krzysztof [SAP20001324] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T07:52:01Z
dc.date.available 2020-01-17T07:52:01Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/131786
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Giant aneurysms of coronary arteries accidentally discovered following out of hospital cardiac arrest pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 885-885 pl
dc.description.volume 71 pl
dc.description.number 8 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5603/KP.2013.0212 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 59759
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2013 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa