Jagiellonian University Repository

Giant aneurysms of coronary arteries accidentally discovered following out of hospital cardiac arrest

pcg.skipToMenu

Giant aneurysms of coronary arteries accidentally discovered following out of hospital cardiac arrest

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa