Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Kulturowo-wyznaniowe uwarunkowania opieki pielęgniarskiej ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Nauk o Zdrowiu Not affiliated
Musiał Zofia
Kłapa Zofia

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Nauk o Zdrowiu
Musiał Zofia
Kłapa Zofia

Author's area of expertise

author/editor Wydział Nauk o Zdrowiu
Musiał Zofia
Kłapa Zofia