Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

The influence of angiotensin-(1-7) peptidomimetic ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Lekarski Not affiliated
Olszanecki Rafał
Suski Maciej
Gębska Anna
Totoń-Żurańska Justyna
Kuś Katarzyna
Madej Józef
Bujak-Giżycka Beata
Jawień Jacek
Korbut Ryszard

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Lekarski
Olszanecki Rafał
Suski Maciej
Gębska Anna
Totoń-Żurańska Justyna
Kuś Katarzyna
Madej Józef
Bujak-Giżycka Beata
Jawień Jacek
Korbut Ryszard

Author's area of expertise

author/editor Wydział Lekarski
Olszanecki Rafał
Suski Maciej
Gębska Anna
Totoń-Żurańska Justyna
Kuś Katarzyna
Madej Józef
Bujak-Giżycka Beata
Jawień Jacek
Korbut Ryszard