Jagiellonian University Repository

Estetyczna zmiana warty

pcg.skipToMenu

Estetyczna zmiana warty

Show full item record

dc.contributor.author Chmielowski, Franciszek [SAP11007909] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T07:51:20Z
dc.date.available 2020-01-17T07:51:20Z
dc.date.issued 2001 pl
dc.identifier.issn 1643-1243 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/131499
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Estetyczna zmiana warty pl
dc.title.alternative Changing of guards : new aesthetics pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-19 pl
dc.identifier.weblink https://pjaesthetics.uj.edu.pl/documents/138618288/138654041/EiK01_01_Chmielowski_F.pdf/f4fafe88-1d4e-4918-bc02-a061d073d438 pl
dc.abstract.pl Ogólnie rozumiana kondycja sztuki, jej funkcjonowanie i pojmowanie w określonym czasie zależy od wielu współokreślających ją czynników, jawnych lub ukrytych, pośród których bez wątpienia ważną rolę odgrywają konteksty intelektualne wyartykułowane w estetycznych teoriach. Miniony wiek zaznaczył się w rozwoju form artystycznej ekspresji serią niespotykanych dotąd przemian i przewartościowań, których znaczna część była skorelowana z przemianami w obrębie filozofii. Jaki był wpływ teoretycznego myślenia na zmieniające się ciągle spektrum artystycznej praktyki w świeżo zamkniętym stuleciu i jakie własności współcześnie tworzonej sztuki dają się uzasadniać sensem towarzyszącej jej teorii; jakie wyłaniają się z tego współistnienia szanse a jakie mielizny i zagrożenia - to pytania, które wyznaczają główny temat moich rozważań. pl
dc.abstract.en In a wide interpretation condition of art, the letter’s functioning and notion depends on various interlocking factors - either explicite or implicite (obvious or hidden). Among these it is the intelectual context that plays a prominent role in the articulated aesthetic theories. The passing century has left a visible tracę in so far as the transformation of art forms is concemed. This influenced unheard of modifications and transvolutions strictly geared up with transformations in the domain of philosophy. In the present article we try to evaluate this mutual modifications. pl
dc.subject.pl sztuka pl
dc.subject.pl estetyka pl
dc.subject.en art pl
dc.subject.en aesthetics pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2353-723X pl
dc.title.journal Estetyka i Krytyka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-01-16 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa