Jagiellonian University Repository

Administration of conestat alfa, human C1 esterase inhibitor and icatibant in the treatment of acute angioedema attacks in adults with hereditary angioedema due to C1 esterase inhibitor deficiency : treatment comparison based on systematic review results

pcg.skipToMenu

Administration of conestat alfa, human C1 esterase inhibitor and icatibant in the treatment of acute angioedema attacks in adults with hereditary angioedema due to C1 esterase inhibitor deficiency : treatment comparison based on systematic review results

Show full item record

dc.contributor.author Kawalec, Paweł [SAP20002177] pl
dc.contributor.author Holko, Przemysław [USOS11872] pl
dc.contributor.author Paszulewicz, Anna [SAP13037853] pl
dc.contributor.author Obtułowicz, Krystyna [SAP20000232] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T07:49:58Z
dc.date.available 2020-01-17T07:49:58Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0867-7077 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/131306
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Administration of conestat alfa, human C1 esterase inhibitor and icatibant in the treatment of acute angioedema attacks in adults with hereditary angioedema due to C1 esterase inhibitor deficiency : treatment comparison based on systematic review results pl
dc.title.alternative Konestat alfa, ludzki inhibitor C1 esterazy oraz ikatybant w leczeniu ostrych ataków obrzęku u osób dorosłych z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym spowodowanym niedoborem inhibitora C1 esterazy : porównanie opcji terapeutycznych na podstawie przeglądu systematycznego pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 95-104 pl
dc.identifier.weblink http://czasopisma.viamedica.pl/pap/index pl
dc.description.volume 81 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 7 pl
dc.identifier.eissn 2299-8292
dc.title.journal Pneumonologia i Alergologia Polska pl
dc.date.accession 2015-09-23 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Zdrowia Publicznego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.tmp.cm 58411
.pointsMNiSW [2013 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa