Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Warunki biotermiczne w Tatrach PolskichAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Biologii nie afiliował
Pełech Sebastian

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Biologii
Pełech Sebastian

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Biologii
Pełech Sebastian