Jagiellonian University Repository

Tezy o psychoterapii w Polsce

pcg.skipToMenu

Tezy o psychoterapii w Polsce

Show full item record

dc.contributor.author De Barbaro, Bogdan [SAP20000360] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T07:49:53Z
dc.date.available 2020-01-17T07:49:53Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0239-4170 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/131258
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title Tezy o psychoterapii w Polsce pl
dc.title.alternative Theses on psychotherapy in Poland pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-14 pl
dc.identifier.weblink http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_1_2013/5deBarbaro_Psychoterapia1_2013.pdf pl
dc.abstract.pl Autor publikacji przedstawia własne uwagi na temat sytuacji prawnej i społecznej polskich psychoterapeutów, postulowanych kryteriów kształcenia i egzaminowania przyszłych psychoterapeutów, a także dzieli się refleksjami dotyczącymi zasad refundacji usług psychoterapeutycznych. Artykuł ma charakter osobistych rozważań i może służyć za punkt wyjścia w środowisku terapeutów. pl
dc.abstract.en The author presents his comments on the legal and social situation of Polish psychotherapists, proposed criteria of training and professional examinations for the psychotherapists-to-be, and his reflexions concerning the rules of National Insurance Fund reimbursement for psychotherapy. The paper is a kind of personal statement and may become the starting point for a wider discussion in the therapists’ society. pl
dc.subject.en education in psychotherapy pl
dc.subject.en reimbursement for psychotherapy pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 5 pl
dc.identifier.eissn 2391-5862 pl
dc.title.journal Psychoterapia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-07-18 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 58204
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2013 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa