Jagiellonian University Repository

Pseudo-PJRT u 8-letniego chłopca z ciężką zdekompensowaną niewydolnością serca i nawracającym migotaniem komór

pcg.skipToMenu

Pseudo-PJRT u 8-letniego chłopca z ciężką zdekompensowaną niewydolnością serca i nawracającym migotaniem komór

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa