Jagiellonian University Repository

Impact of renal artery stenting on cytokine levels, left ventricle mass and diastolic function

pcg.skipToMenu

Impact of renal artery stenting on cytokine levels, left ventricle mass and diastolic function

Show full item record

dc.contributor.author Rzeźnik, Daniel pl
dc.contributor.author Przewłocki, Tadeusz [SAP20001929] pl
dc.contributor.author Kabłak-Ziembicka, Anna [SAP20002416] pl
dc.contributor.author Rosławiecka, Agnieszka pl
dc.contributor.author Kozanecki, Artur pl
dc.contributor.author Łach, Jacek pl
dc.contributor.author Podolec, Piotr [SAP20000862] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T07:49:53Z
dc.date.available 2020-01-17T07:49:53Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/131247
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Impact of renal artery stenting on cytokine levels, left ventricle mass and diastolic function pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 121-128 pl
dc.description.volume 71 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5603/KP.2013.0003 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 58190
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2013 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa