Jagiellonian University Repository

Impact of renal artery stenting on cytokine levels, left ventricle mass and diastolic function

pcg.skipToMenu

Impact of renal artery stenting on cytokine levels, left ventricle mass and diastolic function

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa