Jagiellonian University Repository

Decyzje terapeutyczne w nadciśnieniu tętniczym : czy inhibitory konwertazy angiotensyny powinny być preferowane?

pcg.skipToMenu

Decyzje terapeutyczne w nadciśnieniu tętniczym : czy inhibitory konwertazy angiotensyny powinny być preferowane?

Show full item record

dc.contributor.author Czarnecka, Danuta [SAP20000867] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T07:49:52Z
dc.date.available 2020-01-17T07:49:52Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/131222
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Decyzje terapeutyczne w nadciśnieniu tętniczym : czy inhibitory konwertazy angiotensyny powinny być preferowane? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 8-10 pl
dc.description.volume 71 pl
dc.description.number supl. 1 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5603/KP.2013.0028 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 58124
dc.cm.date 2020-01-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa