Jagiellonian University Repository

Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Europejskie Prawo Spółek i Rynku Kapitałowego"

pcg.skipToMenu

Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Europejskie Prawo Spółek i Rynku Kapitałowego"

Show full item record

dc.contributor.author Myszor, Agnieszka pl
dc.contributor.author Wisła-Szopińska, Maja pl
dc.date.accessioned 2020-01-16T09:48:53Z
dc.date.available 2020-01-16T09:48:53Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/130886
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Europejskie Prawo Spółek i Rynku Kapitałowego" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 134-136 pl
dc.identifier.weblink https://drive.google.com/file/d/196gaM5cyp5rcsPTEXVbROMXr77G0n07T/view pl
dc.description.number 3 (47) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-01-16 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype OtherReport pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa