Jagiellonian University Repository

Zagadnienie Kresów Wschodnich w myśli politycznej Włodzimierza Bączkowskiego

pcg.skipToMenu

Zagadnienie Kresów Wschodnich w myśli politycznej Włodzimierza Bączkowskiego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska