Jagiellonian University Repository

Edukacja regionalna w przestrzeniach muzealnych

pcg.skipToMenu

Edukacja regionalna w przestrzeniach muzealnych

Show full item record

dc.contributor.author Pater, Renata [SAP11020063] pl
dc.date.accessioned 2020-01-15T11:35:30Z
dc.date.available 2020-01-15T11:35:30Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1233-7609 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/130782
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Edukacja regionalna w przestrzeniach muzealnych pl
dc.title.alternative Regional education in museum pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 17-20 pl
dc.identifier.weblink https://mcdn.edu.pl/informacja-pedagogiczna/hejnal-oswiatowy/ pl
dc.abstract.pl Artykuł ukazuje muzeum i jego przestrzenie jako atrakcyjne miejsca prowadzenia edukacji regionalnej. Edukacji muzealnej prowadzonej zarówno w szkołach jak i w rodzinie. pl
dc.abstract.en The article presents the issue of attractive space in educational activities conducted in museums as part of regional education. Museum education at school and in the family. pl
dc.subject.pl edukacja regionalna pl
dc.subject.pl edukacja muzealna pl
dc.subject.pl dzieci w muzeum pl
dc.subject.en regional education pl
dc.subject.en museum education pl
dc.subject.en children in museum pl
dc.description.number 11 (187) pl
dc.description.publication 0,4 pl
dc.title.journal Hejnał Oświatowy pl
dc.title.volume Szkoła organizacją uczącą się pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-01-15 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa