Jagiellonian University Repository

"Księgi naszego Andrzeja Fricza nie potrzebują zalecenia" : Andrzej Frycz Modrzewski (ok. 1503-1572)

pcg.skipToMenu

"Księgi naszego Andrzeja Fricza nie potrzebują zalecenia" : Andrzej Frycz Modrzewski (ok. 1503-1572)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska