Jagiellonian University Repository

Wzorce komunikacji w rodzinie a decyzje nabywcze młodych konsumentów

pcg.skipToMenu

Wzorce komunikacji w rodzinie a decyzje nabywcze młodych konsumentów

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska