Jagiellonian University Repository

Odrodzenie przez syntezę : wizja nowego porządku świata według Eugeniusza Polończyka

pcg.skipToMenu

Odrodzenie przez syntezę : wizja nowego porządku świata według Eugeniusza Polończyka

Show full item record

dc.contributor.author Świerzowska, Agata [SAP11017770] pl
dc.date.accessioned 2020-01-14T13:17:19Z
dc.date.available 2020-01-14T13:17:19Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2083-6732 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/130701
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Odrodzenie przez syntezę : wizja nowego porządku świata według Eugeniusza Polończyka pl
dc.title.alternative Revival by synthesis : Eugeniusz Polończyk's vision of a new world order pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 63-75 pl
dc.abstract.pl Artykuł prezentuje postać i poglądy mało znanego lekarza, ezoteryka i wizjonera społeczno-politycznego okresu międzywojennego Eugeniusza Polończyka (1863-1934). Przedstawił on oryginalną wizję nowego, utopijnego porządku świata, do powstania którego miałaby się przyczynić radźa joga, którą Polończyk określa także mianem "hinduskiej syntezy". Wprowadzenie owej syntezy w praktykę życia codziennego miało przynieść transformację całej ludzkości, co ostatecznie "zapoczątkuje epokę Ducha Prawdy" i przyniesie nowe rozwiązania na płaszczyźnie społecznej i politycznej. pl
dc.abstract.en The paper presents the views of the little-known medical doctor, esoteric and socio-political visionary of the interwar period Eugeniusz Polończyk (1863-1934 ). Polończyk developed the original vision of a new and utopian world order which, as he claimed, may be achieved by practicing raja yoga defined by him as "Hindu synthesis". Introducing this synthesis into everyday life was supposed to bring the transformation of the whole humanity and ultimately "begin the era of the Spirit of Truth" which would offer new social and political solutions. pl
dc.subject.pl Polończyk pl
dc.subject.pl radźa joga pl
dc.subject.pl teozofia pl
dc.subject.pl utopia pl
dc.subject.en Polończyk pl
dc.subject.en raja yoga pl
dc.subject.en theosophy pl
dc.subject.en utopia pl
dc.description.number 5 pl
dc.description.publication 0,83 pl
dc.title.journal Hermaion pl
dc.title.volume Egzoteryka i polityka pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project 0186/NPRH4/H2b/83/2016 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)