Jagiellonian University Repository

Semiprezydencjalizm złagodzony : pozycja ustrojowa Prezydenta Finlandii na tle doświadczeń V Republiki Francuskiej

pcg.skipToMenu

Semiprezydencjalizm złagodzony : pozycja ustrojowa Prezydenta Finlandii na tle doświadczeń V Republiki Francuskiej

Show full item record

dc.contributor.author Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.date.accessioned 2015-07-16T12:35:48Z
dc.date.available 2015-07-16T12:35:48Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1731-6375 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/13063
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Semiprezydencjalizm złagodzony : pozycja ustrojowa Prezydenta Finlandii na tle doświadczeń V Republiki Francuskiej pl
dc.title.alternative "Mildered Semipresidentialism" : the status of the President of Finland in light of the French Fifth Republic experience pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 63-78 pl
dc.identifier.weblink http://journals.umcs.pl/sil/article/view/26/24 pl
dc.description.volume 22 pl
dc.description.publication 1,15 pl
dc.identifier.doi 10.17951/sil.2014.22.0.63 pl
dc.identifier.eissn 2449-8289 pl
dc.title.journal Studia Iuridica Lublinensia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-07-12 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 4


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa