Jagiellonian University Repository

Literatura polska po roku 1945 : podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum : zakres podstawowy i rozszerzony

pcg.skipToMenu

Literatura polska po roku 1945 : podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum : zakres podstawowy i rozszerzony

Show full item record

dc.contributor.author Wyka, Marta pl
dc.contributor.author Fiut, Aleksander [SAP11006238] pl
dc.contributor.author Jarzębski, Jerzy [SAP11006030] pl
dc.contributor.author Ligęza, Wojciech [SAP11011185] pl
dc.contributor.author Kunz, Tomasz [SAP11018857] pl
dc.contributor.author Markowski, Michał [SAP11012989] pl
dc.contributor.author Nawrocki, Michał pl
dc.contributor.author Stala, Marian [SAP11008597] pl
dc.contributor.author Sugiera, Małgorzata [SAP11010796] pl
dc.contributor.other Bulska, Teresa pl
dc.date.accessioned 2020-01-11T14:10:57Z
dc.date.available 2020-01-11T14:10:57Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.isbn 83-08-03717-8 pl
dc.identifier.isbn 978-83-08-03717-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/130475
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Literatura polska po roku 1945 : podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum : zakres podstawowy i rozszerzony pl
dc.title.alternative Polish literature after 1945 : textbook for class 3 of general high school, profiled high school, technical school : basic and extended scope pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Literackie pl
dc.description.physical 367, [1] pl
dc.description.additional Teresa Bulska: opracowała pytania. Podręcznik zawiera Antologię tekstów literackich, indeksy, tablice chronologiczne. Na okł.: nowa szkoła średnia pl
dc.abstract.pl Podręcznik prezentuje polską literaturę powojenną w kontekście literatury i kultury światowej XX i XXI wieku. Precyzyjnie naszkicowane tło kulturalne i społeczno-cywilizacyjne epoki stanowi punkt wyjścia dla interpretacji najważniejszych tekstów minionego i bieżącego stulecia. Wykład historycznoliteracki wzbogacają reprodukcje dzieł malarskich, rzeźbiarskich i architektonicznych. Jasny i rzeczowy język podręcznika nie stwarza uczniowi barier komunikacyjnych. Ważne miejsce w podręczniku zajmują pytania i zadania dla ucznia, przeznaczone do realizacji podczas pracy na lekcji lub samodzielnej w domu oraz wyczerpująca antologia tekstów źródłowych, opatrzona niezbędnymi komentarzami. Zawartość: Marta Wyka, Kultura powojenna wobec faktów historycznych (kultura polska po Jałcie). Michał Nawrocki, Literatura po roku 1956. Michał Paweł Markowski, Witold Gombrowicz, Aleksander Fiut, Czesław Miłosz, Jerzy Jarzębski, Stanisław Lem, Tomasz Kunz, Tadeusz Różewicz, Wojciech Ligęza, Wisława Szymborska, Aleksander Fiut, Zbigniew Herbert, Małgorzata Sugiera, Sławomir Mrożek, Marian Stala, W kręgu nowych zjawisk i osobowości literatury lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Marta Wyka, Literatura i kultura XX wieku - synteza w sześciu punktach. pl
dc.subject.pl literatura polska po roku 1945 pl
dc.subject.pl Czesław Miłosz pl
dc.subject.pl Witold Gombrowicz pl
dc.subject.pl Stanisław Lem pl
dc.subject.pl Tadeusz Różewicz pl
dc.subject.pl Wisława Szymborska pl
dc.subject.pl Zbigniew Herbert pl
dc.subject.pl Sławomir Mrożek pl
dc.subject.pl podręcznik szkolny pl
dc.subject.en Polish literature after 1945 pl
dc.subject.en Czesław Miłosz pl
dc.subject.en Witold Gombrowicz pl
dc.subject.en Stanisław Lem pl
dc.subject.en Tadeusz Różewiz pl
dc.subject.en Wisława Szymborska pl
dc.subject.en Zbigniew Herbert pl
dc.subject.en Sławomir Mrożek pl
dc.subject.en student's book pl
dc.description.series Szkoła pod Globusem pl
dc.description.publication 22 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Performatyki pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Studiów Humanistycznych pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Krytyki Współczesnej pl
dc.subtype Handbook pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)