Jagiellonian University Repository

Słowo i głos : problem rozmowy w dramacie w ujęciu teoretycznym i historycznym

Słowo i głos : problem rozmowy w dramacie w ujęciu ...

Show full item record

dc.contributor.author Jarząbek-Wasyl, Dorota [SAP11018850] pl
dc.date.accessioned 2020-01-11T13:57:19Z
dc.date.available 2020-01-11T13:57:19Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.isbn 83-7188-925-9 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7188-925-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/130464
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Słowo i głos : problem rozmowy w dramacie w ujęciu teoretycznym i historycznym pl
dc.title.alternative Word and voice : the problem of conversation in drama in theoretical and historical terms pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 420, [4] pl
dc.description.additional Bibliogr., indeks pl
dc.abstract.pl Słowo i głos jest pracą, której autorka zajęła się problemem fenomenu, jakim jest dramatyczne rozmawianie, traktując je nieco inaczej niż we wspomnianych badaniach, to znaczy odnosząc do dramatu kategorię konwersacji/rozmowy, dialogu prowadzonego z potrzeby bycia, istnienia, przetrwania. Problem ów domaga się umieszczenia na szerszym tle teoretycznoliterackim i historycznoliterackim. Oznacza to konieczność teoretycznego opisu zagadnienia rozmowy (w oparciu o współczesną myśl filozoficzną), a następnie, refleksję nad samą możliwością konwersacji w dramacie (jako zasady kompozycyjnej i tematycznej). Prezentowany w tej książce dobór tekstów i autorów z historii dramatu ostatnich dwóch stuleci (nie licząc Moliera, prawodawcy improwizacji dramatycznej) jest doborem arbitralnym. Autorka sięgnęła do dzieł, które, w jej przekonaniu, realizują najpełniej lub w sposób najciekawszy zasadę konwersacyjności, a równocześnie reprezentują trzy modele dramatu konwersacyjnego. Próba uogólnienia i systematyzacji sprawiła, że wiele zjawisk pośrednich, granicznych lub zbyt indywidualnych zostało pominiętych. Część pracy jest zorientowana na analizę tekstów z polskiej dramaturgii współczesnej i zdaniem autorki "nie rości sobie prawa do ujęcia wszystkich niuansów". Nie daje ona pełnej klasyfikacji gatunków i tendencji, stanowiąc raczej próbę rozeznania i odpowiedzi na pytanie, czy i jak zmieniają się wzorce konwersacyjne w dramacie pomiędzy XIX i XX wiekiem. Podstawowym obszarem zainteresowania Doroty Jarząbek jest w tej partii pracy twórczość innowatorów - poetów piszących w Polsce dla teatru i odkrywających w dramacie nowy wymiar słowa i kontaktu ludzkich jednostek. Jak pisze autorka: “Nie byłoby projektu tej książki, gdyby nie skomplikowany świat współczesnego dramatu, świat Estragona, Vladimira, Starej Kobiety, gadających palców Białoszewskiego i gadających filozofów u Herberta. Na tym tle łatwość, z jaką postacie dramatów dziewiętnastowiecznych i wcześniejszych dochodzą do głosu w cieplarniach salonu, każe się zastanowić, co takiego zmieniło się w świecie i w świadomości kulturowej. Pisanie o rozmowie jest również odpowiedzią na rzekomy lub prawdziwy kryzys dialogu w dzisiejszym świecie. pl
dc.subject.pl słowo pl
dc.subject.pl głos pl
dc.subject.pl rozmowa pl
dc.subject.pl dramat pl
dc.subject.en word pl
dc.subject.en voice pl
dc.subject.en conversation pl
dc.subject.en drama pl
dc.description.series Dramat Współczesny. Interpretacje; 20 pl
dc.description.publication 25 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teatru i Dramatu pl
dc.subtype Monography pl
dc.contributor.serieseditor Baluch, Wojciech [SAP11015792] pl
dc.contributor.serieseditor Borowski, Mateusz [SAP11018837] pl
dc.contributor.serieseditor Sugiera, Małgorzata [SAP11010796] pl
dc.contributor.serieseditor Zając, Joanna [SAP11017570] pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)