Jagiellonian University Repository

Polska roku 1989 na łamach tygodnika "Russkaja Mysl'"

pcg.skipToMenu

Polska roku 1989 na łamach tygodnika "Russkaja Mysl'"

Show full item record

dc.contributor.author Gołąbek, Bartosz [SAP11019809] pl
dc.date.accessioned 2020-01-10T14:28:02Z
dc.date.available 2020-01-10T14:28:02Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2657-3261 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/130404
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.subject.other СССР pl
dc.subject.other Солидарность pl
dc.subject.other диссиденты pl
dc.subject.other круглый стол pl
dc.title Polska roku 1989 na łamach tygodnika "Russkaja Mysl'" pl
dc.title.alternative Poland of 1989 in the Russian Émigré periodical "Russkaya Mysl" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 193-211 pl
dc.abstract.pl Tekst jest analizą obrazu zamian zachodzących w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w symbolicznym 1989 roku zawartym na łamach czasopisma rosyjskiej emigracji „Russkaja Mysl’”. Szczególnie aktywną rolę w opisie i komentowaniu wydarzeń zachodzących w Polsce na łamach tego czasopisma przyjęła tłumaczka i dysydentka Natalia Gorbaniewska. Jej szerokie kontakty w Polsce oraz doskonała znajomość języka otworzyły jej drogę do specjalizacji w sprawach polskich, co było szczególnie wartościowe w czasie społecznej i politycznej rewolucji czasu przełom. Obraz, który wyłonił się z tekstów Natalii Gorbaniewskiej był rzecz jasna subiektywny i wypełniony jej osobistymi politycznymi fascynacjami oraz wyraźnymi politycznymi sympatiami m.in. wobec Kornela Morawieckiego i Zbigniewa Romaszewskiego. pl
dc.abstract.en The aim of this paper is to present the perspective of Polish reforms of the year 1989 adopted in the Russian émigré weekly Russkaya Mysl. The editors of the periodical were persuaded to present the situation of communist Poland thanks to their collaborator – poet and Polish-Russian translator Natalya Gorbanevskaya. Her Polish expertise and direct contacts established with Polish dissidents and opposition leaders played a great role in the Polish publications of Russkaya Mysl: articles, commentaries as well as the coverage of Round Table negotiations and the elections of 4 June 1989, and finally the first government with non-communist Prime Minister. All that information was published, without any doubt, due to the favourable attitude and ideological influence of Natalya Gorbanevskaya herself. pl
dc.abstract.other Настоящая статья является попыткой представить образ польских перемен 1989 года в российском эмигрантском журнале «Русская Мысль». Редакция парижского журнала посвящала очень много места Польше благодаря своей сотруднице, поэтессе и переводчику из польского языка Наталье Евгеньевне Горбаневской. Ее специализация в польской тематике и ее личные знакомства с польскими оппозиционерами помогли выполнить журнал очень частыми и проницательными комментариями, сюжетами и статьями посвященными круглому столу, парламентским выборам 4 июня, а также новому правительству Польши с первым некоммунистическим премьер министром во главе. Все эти информации безусловно публиковались под сильным влиянием политических взглядов и увлечений Н. Горбаневской pl
dc.subject.pl ZSRR pl
dc.subject.pl Solidarność pl
dc.subject.pl dysydenci pl
dc.subject.pl okrągły stół pl
dc.subject.en USSR pl
dc.subject.en dissidents pl
dc.subject.en Solidarity pl
dc.subject.en roundtable pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.doi 10.12775/SP.2019.010 pl
dc.title.journal Studia Pigoniana pl
dc.title.volume Contra spem spero : przeciw niepamięci pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Gołąbek, Bartosz: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska