Jagiellonian University Repository

"Action research" w kształtowaniu współpracy uczelni z interesariuszami : korzyści, szanse i wyzwania

"Action research" w kształtowaniu współpracy uczelni ...

Show full item record

dc.contributor.author Bogacz-Wojtanowska, Ewa [SAP11018184] pl
dc.contributor.author Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.author Wrona, Sylwia [SAP14021985] pl
dc.contributor.author Pluszyńska, Anna [SAP14004059] pl
dc.date.accessioned 2020-01-10T11:19:15Z
dc.date.available 2020-01-10T11:19:15Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4815-3 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/130362
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Action research" w kształtowaniu współpracy uczelni z interesariuszami : korzyści, szanse i wyzwania pl
dc.title.alternative Action research in shaping university cooperation with stakeholders : benefits, opportunities and challenges pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 158, [2] pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 147-155 pl
dc.identifier.weblink https://wuj.pl/ksiazka/action-research-w-ksztaltowaniu-wspolpracy-uczelni-z-interesariuszami pl
dc.description.series Action Research w Teorii i Praktyce Akademickiej pl
dc.identifier.eisbn 978-83-233-7066-6 pl
dc.date.accession 2020-01-10 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.identifier.project WND-POWR.04.01.00-00-IH02/16 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa