Jagiellonian University Repository

"Action research" w kształtowaniu współpracy uczelni z interesariuszami : korzyści, szanse i wyzwania

"Action research" w kształtowaniu współpracy uczelni ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa