Jagiellonian University Repository

"Daleko ciekawsze niż nieustająca gadanina o władzy simulacrów" : antropologia literacka Dariusza Czai

pcg.skipToMenu

"Daleko ciekawsze niż nieustająca gadanina o władzy simulacrów" : antropologia literacka Dariusza Czai

Show full item record

dc.contributor.author Rybicka, Elżbieta [SAP11017834] pl
dc.date.accessioned 2020-01-10T09:32:25Z
dc.date.available 2020-01-10T09:32:25Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/130330
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Daleko ciekawsze niż nieustająca gadanina o władzy simulacrów" : antropologia literacka Dariusza Czai pl
dc.title.alternative "Far more interesting than the constant talk about the power of the simulacras": Dariusz Czaja's literary anthropology pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 94-99 pl
dc.description.additional Na marginesie prac Dariusza Czai, m.in. Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne, Kraków 2004 pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/52399/WA248_68823_P-I-2524_rybicka-daleko.pdf pl
dc.subject.pl Dariusz Czaja pl
dc.subject.pl antropologia pl
dc.subject.en Darisz Czaja pl
dc.subject.en anthropology pl
dc.description.number 4 (94) pl
dc.description.publication 0,44 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Nowoczesność: prolegomena i postscripta pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-08-10 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa